Thương hiệu mỹ phẩm CHICY BELLI vinh dự được nhận giải thưởng TOP 10 Nhãn Hiệu Và Thương Hiệu Danh Tiếng Việt Nam.